fbpx

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „De dragul florilor și de dragul nostru”

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „De dragul florilor și de dragul nostru” („Campania”) este CUPTORUL MOLDOVENCEI S.R.L., pesoana juridica romana, cu sediul social în Iași, str. Nicolina nr. 5, Jud. Iasi, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului J22/318/2015, cod de inregistrare fiscala RO 34150410, capital social 780 lei, reprezentata prin imputernicit Dna. Nicoleta Hrițcu („Organizatorul”).

2. Perioada de desfăşurare si incetarea campaniei

Campania “De dragul florilor și de dragul nostru!” se va desfasura în baza prezentului regulament, în data de 21 – 31 mai 2021.

Campania promoțională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului din motive comerciale și/sau de orice alta natură, precum și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care împiedica desfășurarea Campaniei.

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal

La Campanie pot participa  numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani, domiciliate în orasul Iași.

La Campanie nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii spatiilor comerciale in care isi desfasoara activitatea Organizatorul, angajatii lor precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

Pentru participarea la Campanie, participanților li se vor cere date cu caracter personal prin documentele de inscriere la campanie.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii campaniei si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi (dar fara a se limita la) numele si prenumele, datele complete de identificare si de contact ale castigatorilor etc.

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informării generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata gratuit prin accesarea următorului link: https://glazurai.ro/politica-gdpr/.

4. Premii

Premiul oferit constă într-o Cutie dulce Glazurai. 

Cutia Glazurai conține: Bomboane Glazurai (produs vegan), trufe cu brânză brie și chilli și marmeladă cu mango și fructul pasiuni.

Numărul total de premii oferite în cadrul campaniei: 3 Cutii Glazurai

Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 210 lei (TVA inclus).

Valoarea comerciala individuala a premiului (TVA  inclus):

  • Valoarea comercială individuală a premiului tip Cutie Glazurai este 70 lei (TVA  inclus).

5. Taxe si impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile sub forma de premii sub valoarea de 600 lei inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

6. Mecanismul campaniei

Modul de înscriere în concurs:

Pentru a se înscrie în cadrul campaniei, participantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Vârsta minimă de 18 ani.
  • Orașul de domiciliu Iași.
  • Răspunderea printr-un comentariu la o postarea concursului prin care persoanele să trimită o poză cu florile preferate de mai care spun o poveste.
  • Persoanele participante trebuie să dea like la pagina de Facebook Glazurai: https://www.facebook.com/glazurai  
  • Pentru înscrierea în concurs se va lua în considerare o singură postare per participant, alte postări realizate nu vor fi luate în considerare.

Desemnarea câștigătorului și a premiilor:

  • Sunt alese trei cele mai originale, deosebite și frumoase fotografii. Alegerea va fi făcută de Nicoleta Hrițcu (pe data de 31 mai, în intervalul orar 09:00-17:00).
  • În cazul în care primele trei persoane alese nu respectă condițiile de participare menționate anterior, se va alege alt câștigător, prin același criteriu.
  • Câștigătorii vor fi desemnați pe data de 31 mai 2021, interval orar 09:00-17:00. În urma anunțului postat pe platforma Facebook, în cadrul căruia se vor anunța câștigătorii, aceștia vor fi rugați să ne contacteze printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Glazurai, in urma caruia ii vom transmite datele de ridicare a premiului. Câștigătorii pot revendica premiul în perioada 1 – 4 iunie 2021, orele 09:00 – 19:00.
  • Premiile se vor ridica doar personal, din cadrul locației Glazurai Iași, Copou, Str. Sărăriei, Nr. 189, Jud. Iasi), în perioada 1 – 4 iunie 2021.

În cazul în care unul dintre câștigătorii desemnați nu revendică/ridică premiul în perioada specificată, premiul respectiv va fi oferit următorului participant care îndeplinește toate criteriile de participare.

7. Regumalentul Oficial si modificarile lui

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant prin publicare pe site-ul https://glazurai.ro/.

8. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

CUPTORUL MOLDOVENCEI S.R.L.

Prin imputernicit

Hrițcu Nicoleta

Glazurai folosește cookies nu doar pentru plăcerea gustului, ci și pentru o mai bună experiență de navigare.