fbpx

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „Vorba dulce, prăjituri aduce”

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „Sunetul iubirii” („Campania”) este CUPTORUL MOLDOVENCEI S.R.L., pesoana juridica romana, cu sediul social în Iași, str. Nicolina nr. 5, Jud. Iasi, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului J22/318/2015, cod de inregistrare fiscala RO 34150410, capital social 780 lei, reprezentata prin imputernicit Dna. Nicoleta Hrițcu („Organizatorul”).

2. Perioada de desfăşurare si incetarea campaniei

Campania se va desfasura în baza prezentului regulament, în data de 24 februarie 2021, înintervalul orar 08:00 – 19:00.

Campania promoțională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului din motive comerciale și/sau de orice alta natură, precum și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care împiedica desfășurarea Campaniei.

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal

La Campanie potparticipa  numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani, domiciliate în orasul Iași.

La Campanie nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii spatiilor comerciale in care isi desfasoara activitatea Organizatorul, angajatii lor precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

Pentru participarea la Campanie, participantilor li se vor cere date cu caracter personal prin documentele de inscriere la campanie.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii campaniei si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi (dar fara a se limita la) numele si prenumele, datele complete de identificare si de contact ale castigatorilor etc.

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informării generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata gratuit prin accesarea următorului link: https://glazurai.ro/politica-gdpr/.

4. Premii

Premiile oferite constau în produse Glazurai.

 • Premiul special –  un tort la alegere, în formă de inimă.
 • Premiul I – 5 persoane vor primi câte 2 felii de ruladă la alegere.
 • Premiul II – 5 persoane vor primi câte o porție de duet in love.

Numărul total de premii oferite în cadrul campaniei: 16 de produse.

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 215 lei + valoarea tortului (tipul de tort nu este stabilit, va fi ales de client) (TVA inclus).

Valoarea comerciala individuala a premiului (TVA  inclus):

 • premiul special   – valoarea tortului (tipul de tort nu este stabilit, va fi ales de client)
 • premiul I   – 28 de lei    
 • premiul II  – 15 de lei

5. Taxe si impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile sub forma de premii sub valoarea de 600 lei inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

6. Mecanismul campaniei

Modul de înscriere în concurs:

Pentru a se înscrie în cadrul campaniei, participantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Vârsta minimă de 18 ani.
 • Orașul de domiciliu Iași.
 • Răspunderea printr-un comentariu la o postare prin care persoanele să răspundă cu poezia preferată și ce semnifică pentru ei.
 • Pentru înscrierea în concurs se va lua în considerare o singură postare per participant, alte postări realizate nu vor fi luate în considerare.

Desemnarea câștigătorului și a premiilor:

 • Primele 5 persoane care răspund cu poezia și motivul alegerii vor fi desemnate automat câștigătoare a premiului I (criteriu de departajare fiind ora postării).
 • Următoarele 5 persoane care răspund cu poezia și motivul alegerii vor fi desemnate automat câștigătoare a premiului II (criteriu de departajare fiind ora postării).
 • Cel mai original comentariu care răspunde cu poezia și motivul alegerii va fi desemnat câștigătorul premiului special. Alegerea va fi făcută de Nicoleta Hrițcu
 • În cazul în care primele persoanele participante fiecărei etape de alegere nu respectă condițiile de participare menționate anterior, se va alege alt câștigător, prin același criteriu.
 • Câștigătorii vor fi desemnați pe data de 25 februarie 2021, ora 14:00. În urma anunțului postat pe platforma Facebook, în cadrul căruia se vor anunța câștigătorii, aceștia vor fi rugați să ne contacteze printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Glazurai, in urma caruia ii vom transmite datele de ridicare a premiului. Câștigătorii pot revendica premiul în perioada 26 – 28 februarie 2021, orele 09:00 – 19:00.
 • Premiile se vor ridica doar personal, din cadrul locației Glazurai Iași, Copou, Str. Sărăriei, Nr. 189, Jud. Iasi), în perioada 26-28 februarie 2021.

În cazul în care unul dintre câștigătorii desemnați nu revendică/ridică premiul în perioada specificată, premiul respectiv va fi oferit următorului participant care îndeplinește toate criteriile de participare.

7. Regumalentul Oficial si modificarile lui

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant prin publicare pe site-ul https://glazurai.ro/.

8. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

CUPTORUL MOLDOVENCEI S.R.L.

Prin imputernicit

Hrițcu Nicoleta

Glazurai folosește cookies nu doar pentru plăcerea gustului, ci și pentru o mai bună experiență de navigare.